HS.2023-071

Onze identiteit

De Hoeksteen is een open, protestants-christelijke basisschool waar iedereen telt en waar iedereen welkom is.

We zijn allemaal anders en allemaal gelijkwaardig. Op De Hoeksteen zitten kinderen van allerlei nationaliteiten en geloofsovertuigingen. Ook kinderen die thuis niet godsdienstig worden opgevoed, zijn van harte welkom op onze school. We leren de kinderen dat we met respect met elkaar omgaan en dat verschillen er mogen zijn. In de groepen vertellen we (bijbel)verhalen en we vieren de christelijke feestdagen. Zo vieren we bijvoorbeeld elk jaar kerst op een andere manier: in de kerk, in de klas op school of met een wandeling door het dorp.