HS.2023-038

Doelgericht en thematisch onderwijs

Kinderen zijn nieuwsgierig van aard en gedreven om nieuwe dingen te leren. Onze leerkrachten stellen zich op als rolmodel en geven doelgericht en thematisch onderwijs.

Op De Hoeksteen geven we klassikaal les, waarbij de leerkrachten zich ook richten op de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind. Als het gaat om de kernvakken zoals taal, lezen, schrijven en rekenen, hanteren ze de Expliciete Directe Instructie (EDI). Deze bewezen aanpak vergroot de leseffectiviteit en zorgt voor succeservaringen en betere leerprestaties. Kinderen die moeite hebben met bepaalde onderdelen krijgen extra instructie. Kinderen die meer dan alleen de basisstof nodig hebben, kunnen met extra uitdagende opdrachten aan de slag.

Thematisch werken

De vakken wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie koppelen we aan thema’s en dat doen we via de methode International Primary Curriculum (IPC). Voorbeelden van thema’s zijn ‘ontdekkingsreizigers en avonturiers’, ‘de actieve planeet’ en ‘weer en klimaat’. Met deze methode maken we leren betekenisvol en kunnen we er vakken als geschiedenis en natuur bij betrekken. Er is expliciete aandacht voor onderzoekend leren en de kinderen werken met leerdoelen. Daarbij moeten ze laten zien wat ze weten, kunnen en begrijpen. Educatieve uitstapjes zoals museumbezoeken en natuuruitjes horen er ook bij.