Nieuwsbrief

Eens in de ca 5 weken sturen wij per mail een nieuwsbrief naar alle ouders. In de nieuwsbrief geven we ouders extra informatie over ons onderwijs, bijzondere activiteiten, praktische zaken en de agenda voor de komende periode.

​In de nieuwsbrief nemen wij ook ingezonden stukken op. Hiermee willen we ouders infomeren over activiteiten in de omgeving van Leersum en onderwerpen die onderwijs/opvoeding betreffen. Het is mogelijk om hiervoor stukken aan te leveren. Deze kunt u tot één dag voor verschijning insturen naar de administratie, via infohoeksteen@fluenta.nl.

De nieuwsbrief verschijnt in 2024 op de volgende donderdagen:

25 jan / 15 feb / 14 mrt / 25 apr / 6 jun / 4 jul.