HS.2023-061

Missie en visie

De Hoeksteen en De Schakel zijn twee scholen, maar vormen met elkaar één sterk team. Vanuit veiligheid en betrokkenheid willen we op beide scholen goed onderwijs op maat geven, waarbij we talenten herkennen, ontwikkelen en inzetten.

We stimuleren in een uitdagende en betekenisvolle leeromgeving eigenaarschap, zelfreflectie en creativiteit in denken en doen. We dagen de kinderen uit om zich te ontwikkelen en hebben oog voor ieder kind. Zonder relatie geen prestatie. We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar en voor de leerkracht.