HS.2023-015

Onderwijs in groep 1 en 2

Goed onderwijs waarbij we talenten herkennen, ontwikkelen en inzetten, begint al in de onderbouw. Op De Hoeksteen introduceren we in groep 1 en 2 hoe we werken vanuit doelen en leren we je kind zelfstandigheid.

In groep 1 en 2 zitten kinderen van 4 tot 6 jaar in heterogene groepen bij elkaar. Ze beginnen samen de dag en gymmen en spelen buiten met elkaar. Tijdens kringmomenten is er onder meer aandacht voor doelgerichte reken- en taalactiviteiten voor alle kleuters. Zo leert je kind spelenderwijs meer over letters, getallen en begrippen.