HS.2023-104

Schooltijden

Op De Hoeksteen hanteren we een continurooster en dat betekent dat alle kinderen elke schooldag van 8.30 tot 14.00 uur op school zijn. De eerste bel gaat om 8.20 uur en de kinderen lunchen tussen de middag met hun leerkracht.