Vertrouwenspersoon

Kinderen kunnen het gevoel hebben dat ze ergens over willen praten, maar ze weten soms niet met wie. Hebben leerlingen behoefte aan een gesprek met iemand binnen de school, dan kunnen zij in eerste instantie terecht bij hun groepsleerkracht. Als er dingen zijn waarover het kind liever niet met de eigen juf of meester spreekt, kan het terecht bij de interne contactpersonen (ICP). De ICP is er om u en /of uw kind te begeleiden bij klachten of problemen, waarbij sprake is van machtsmisbruik binnen de schoolcontext. De ICP is er om uw klachten aan te horen en u eventueel te begeleiden en te verwijzen naar de juiste personen. Hij/zij behartigt altijd de belangen van de klager. Zie verdere informatie bij de klachtenprocedure van Fluenta. Tevens zorgt hij/zij voor preventie activiteiten en geeft voorlichting aan het team. De ICP maakt deel uit van het ICP netwerk van Fluenta. Twee keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor intervisie en scholing.

 

De interne contactpersonen op De Hoeksteen zijn: 

Margot Sturkenboom margotsturkenboom@fluenta.nl (maandag, dinsdag en woensdag)
Marianne Bruijne  mariannebruijne@fluenta.nl (donderdag en vrijdag)

PC Basisschool De Hoeksteen
Burg. v / d Boschlaan 22
3956 DC Leersum
Tel: 0343-452901

© Copyright De Hoeksteen Leersum

Search