Christelijke identiteit

De Hoeksteen is een open, protestants christelijke school. In de groepen worden Bijbelverhalen verteld en kijken we samen met de kinderen naar wat deze verhalen kunnen betekenen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast zingen en bidden we met de kinderen.

Met elkaar vieren we de christelijke feestdagen, waarbij wij het samenzijn een belangrijke factor vinden. Soms vinden de vieringen plaats in de kerk, maar ook kan het feest op een andere wijze gevierd worden. Ook hebben we jaarlijks een school-kerk-gezinsdienst in een van de Leersumse kerken, die we samen met de kinderen van De Schakel en De Hoeksteen vorm geven.
PC Basisschool De Hoeksteen
Burg. v / d Boschlaan 22
3956 DC Leersum
Tel: 0343-452901

© Copyright De Hoeksteen Leersum

Search